5ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ

YouTube video

Εκδηλώσεις και παιχνίδια για παιδιά στη Μεσαιωνική Τάφρο, στο πλαίσιο του 5ου Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Ρόδου