4ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ, 16 Μαι-28 Ιουν 2010

Γιορτή Κάστρου Ρόδου, 16 Μαΐου 2010