Τρόποι συμμετοχής

Σελίδα 1/2 Σελίδα 2 ››

Μελη

Τα μέλη του «Μεσαιωνικού Ρόδου» συμμετέχουν σε μία ψυχαγωγική - παραγωγική διαδικασία καλλιτεχνικής ή άλλης υποστήριξης και διοργάνωσης του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ και άλλων μικρότερων εκδηλώσεων του ίδιου χαραχτήρα, συμβάλλοντας ενεργά στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου και την ανάδειξη και προβολή του Μοναδικού μας Μνημείου, Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Αρχιτεκτονικής κληρονομιάς - τη Μεσαιωνική Πόλη.

Οποιοσδήποτε ενήλικας μπορεί να γραφτεί μέλος στο σύλλογο «Μεσαιωνικό Ρόδο», συμπληρώνοντας το έντυπο της αίτησης και το ερωτηματολόγιο, που θα υποβάλει στη γραμματεία του συλλόγου. Τον πρώτο χρόνο εγγράφεται ως δόκιμο μέλος και από τον δεύτερο χρόνο γίνεται τακτικό μέλος.

Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα:

  1. Συμμετοχής στις αρχαιρεσίες - ως υποψήφιοι ή ψηφοφόροι - για την εκλογή διοικητικού συμβουλίου, κάθε δύο χρόνια (εκτός από τα δόκιμα μέλη)
  2. Συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις που γίνονται το τελευταίο Σάββατο του μήνα Ιανουαρίου κάθε χρόνο (εκτός από τα δόκιμα μέλη).
  3. Έκπτωσης σε σεμινάρια κι εκδρομές του συλλόγου (όπου ισχύει εισιτήριο)
  4. Κατοχής εκπτωτικής κάρτας του συλλόγου που θα εκδοθεί γύρω στα μέσα του 2007 (εκπτώσεις σε εμπορικά καταστήματα, νυχτερινά κέντρα κ.α)
  5. Διαρκούς ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του συλλόγου
  6. Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα, έχουν την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής στο σύλλογο που, για το 2006, έχει οριστεί το συμβολικό ποσό των 20 ευρώ.

Τα Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την ετήσια Γενική Συνέλευση.