Καλλιτέχνες

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν (ατομικά η ως ομάδα) με δρώμενα μεσαιωνικού χαρακτήρα στο Φεστιβάλ, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ντυμένοι με μεσαιωνική ενδυμασία.
Δεν έχουν παρά να μας γράψουν στο [email protected] δίνοντας μία σύντομη περιγραφή της ομάδας τους και του δρώμενου που θέλουν να παρουσιάσουν.
Φωτογραφικό υλικό ή βίντεο της δουλειάς τους θα ήταν επιθυμητό.

Δήλωση Συμμετοχής

Όνομα Ομάδας : Όνομα εκπροσώπου :
Κατηγορία : Είδος Δραστηριότητας :
Ταχυδρομική Διεύθυνση: E-mail:
Πόλη : Χώρα :
Τηλέφωνο 1# : Τηλέφωνο 2# :
Notes: