Μεσαιωνικό Φεστιβάλ 2018 - A journey in time ...

Σελίδα 1/1

 

Το 12ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου θα πραγματοποιηθεί στις 25 - 27 Μαϊου 2018. Η ατζέντα των εκδηλώσεων ακολουθεί.

  ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ  |  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

Για τα Νέα του φεστιβάλ επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο fb:
www.facebook.com/medievalrose.medievalfestival

και το group-ομάδα μας στο fb:
www.facebook.com/groups/medievalrose

The "Medieval Rose" Festival is held every year on Rhodes since 2006 and organized by the “Medieval Rose” association. It is a cultural event inspired of the medieval history of the island and re-enacts the every day life as well as legendary events of the time. Agenda also includes artistic events, seminars, bazaars, workshops, exhibitions and conventions related to the era.