Μεσαιωνικό Συμπόσιο2ο Μεσαιωνικό Συμπόσιο 2008:
Αφιερωμένο στη Ναυπηγική Τέχνη που χάνεται...


1ο Μεσαιωνικό Συμπόσιο 2007:
Αφερωμένο στη Μνήμη του Αρχαιολόγου Ηλία Κόλλια


Μεσαιωνικό Συμπόσιο 2022:
Αφιερωμένο στα 500 Χρόνια από την Αποχώρηση του Ιωαννιτικού Τάγματος από τη Ρόδο και τις Νότιες Σποράδες, μετά τη Β' Μεγάλη Πολιορκία από τους Οθωμανούς
(Σελίδα του Μεσαιωνικού Συμποσίου 2022)