Μεσαιωνικό Συμπόσιο2ο Μεσαιωνικό Συμπόσιο 2008:
Αφιερωμένο στη Ναυπηγική Τέχνη που χάνεται...


1ο Μεσαιωνικό Συμπόσιο 2007:
Αφερωμένο στη Μνήμη του Αρχαιολόγου Ηλία Κόλλια