3ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ, 20-28 Ιουνίου 2009

Γιορτή Κάστρου Κρητηνίας, 28 Ιουνίου 2009

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Λαμπριανίδης - Τηλ. 0030 6939119750