4ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ, 16 Μαι-28 Ιουν 2010

Γιορτή Κάστρου Μονολίθου, 20 Ιουνίου 2010