Το Μεσαιωνικό Ροδο

Διοικητικό Συμβούλιο: Αποτελείται από 7 μέλη με διετή θητεία που έχουν αποφασιστικό ρόλο για τη δημιουργία, συντονισμό και διεξαγωγή του εγχειρήματος. Τα μέλη του ΔΣ είναι τα εξής:

  • Άννα Αχιολά – Πρόεδρος
  • Σουζάνα Ιωακειμίδου - Αντιπρόεδρος
  • Δέσποινα Καραγιάννη – Γενικός Γραμματέας
  • Χριστίνα Φραγκοπούλου – Αναπληρωτής Γραμματέας
  • Ηλίας Χατζηγεωργίου – Ταμίας
  • Παύλος Σειρηνόπουλος – Βοηθός Ταμίας
  • Ιωάννης Αποστολόπουλος – Σύμβουλος