Το Μεσαιωνικό Ροδο

Διοικητικό Συμβούλιο: Αποτελείται από 7 μέλη με διετή θητεία που έχουν αποφασιστικό ρόλο για τη δημιουργία, συντονισμό και διεξαγωγή του εγχειρήματος. Τα μέλη του ΔΣ για το 2010-2012 είναι τα εξής:

 • Άννα Αχιολά – Πρόεδρος
 • Δημήτρης Χαντζιάρας - Αντιπρόεδρος
 • Δημήτρης Σπανός – Γενικός Γραμματέας
 • Αντρέας Κακλιός – Αναπληρωτής Γραμματέας
 • Σουζάνα Ιωακειμίδου – Ταμίας
 • Κώστας Ανδρουλάκης – Βοηθός Ταμίας
 • Ποθητή Λόη – Σύμβουλος

Συμβουλευτική Επιτροπή: Τον Μάρτιο του 2009 ιδρύθηκε επίσημα συμβουλευτική επιτροπή για την επιστημονική στήριξη του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ που αποτελείται από τους εξής 7 εκπροσώπους φορέων:

 • Άννα Αχιολά (Σχεδιασμός & Οργάνωση Εκδηλώσεων, Πρόεδρος Μεσαιωνικού Ρόδου) - Δημιουργικός Σχεδιασμός Φεστιβάλ
 • Κατερίνα Ντέλλα (Αρχιτέκτων, Προισταμένη Τμήματος αναστήλωσης αρχαίων μνημείων -Υπηρεσία Νεοτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Δωδεκανήσου) - Τεχνική Σύμβουλος
 • Μανόλης Μακρής (Νομικός, Πρόεδρος Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδ/σου) - Σύμβουλος σε θέματα Λαϊκής Τέχνης & Παράδοσης
 • Ποθητή Λόη (Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α' Βάθμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου) - Σύμβουλος Σχολικής Προσέγγισης και Επιμόρφωσης
 • Αναστάσιος Χατζηγιαμμής (Τουριστικός Πράκτορας, Γραμματέας Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Δωδεκανήσου) - Σύμβουλος Τουριστικής Προώθησης και Προβολής
 • Ελένη Παπαβασιλείου (Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη 4ης ΕΒΑ Δωδεκανήσου) - Ιστορική Σύμβουλος
 • Εκάστοτε Πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ροδίων