Δίκτυα

Το Μεσαιωνικό Ρόδο είναι μέλος των παρακάτω δικτύων


Anna Lindh Foundation

Διεθνές Δίκτυο για την προώθηση της ανάπτυξης διαπολιτισμικού διαλόγου


Inventory of Heritage Organisations

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Οργανισμών για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς


WWF Hellas

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πολιτισμός!