Εργαστήρι Ξυλογλυπτικής - 2021

 

Το σεμινάριο Βυζαντινής Ξυλογλυπτικής που οργανώνει ο Σύλλογος "Μεσαιωνικό Ρόδο" με τη συνεργασία και ανιδιοτελή προσφορά του ξυλογλύπτη Βασίλη Νικολακόπουλου, σκοπεύει να αναδείξει την τέχνη αυτή στην σημερινή εποχή.

Τα μαθήματα ξυλογλυπτικής γίνονται ασύγχρονα με βίντεο που θα είναι στη διάθεση όσων δηλώσουν συμμετοχή, ενώ ο εκπαιδευτής, κατά διαστήματα, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, δίνει διευκρινίσεις και λύνει απορίες που θα προκύψουν από την ομάδα μαθητευομένων-μέλη της ομάδας.

Το εργαστήρι πραγματοποιείται σε 4 στάδια που ακολουθούν τους ρυθμούς εξέλιξης του κάθε μαθητή. Δε χρειάζεται να υπάρχει πρότερη γνώση ή εμπειρία. Μετά την ολοκλήρωση των 4 σταδίων εκπαίδευσης δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.