Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου
The " Medieval Rose " Festival

Ένα ταξίδι στο χρόνο, από το "Μεσαιωνικό Ρόδο"
A trip through time from the "Medieval Rose"